October 30, 1870 – October 30, 2020

Minnekirken Christmas Concert
December 2, 2018
Den Norske Minnekirke
2614 N. Kedzie Blvd.
Chicago
 
1 / 7
  Minnekirken Memorial Kirke  
2 / 7
  Minnekirken Memorial Kirke  
3 / 7
  Normennenes Men Gathering  
4 / 7
  After–Concert Social  
5 / 7
  Grieg Ladies  
6 / 7
  Minnekirken Choir  
7 / 7
  Bjornson Male Chorus  


Website design by Bill Johansson
	    	    hspace=0 vspace=
Waterfall near Geiranger

Home/Events/About Us/History/Gallery/Links/Recipes/Contact Us/[go to top]