Norwegian Table Prayer

I Jesu navn går vi til bords
å spise, drikke på ditt ord.
Deg, Gud til ære, oss til gavn,
Så får vi mat i Jesu navn.
Amen